Hayrettin Kuyumculuk olarak, personellerine, müşterilerine, ilke ve değerlere büyük bir sorumluluk ruhu ile yaklaşmaktadır. Hayrettin Kuyumculuk personelleri de kuruluşun bu yaklaşımına uygun bir halde çalıştığı markaya, değerli müşterilerine, toplumsal değerlerle yaklaşımında ve hizmet etme noktasında büyük bir sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir.

Hayrettin Kuyumculuk çalışanları, birbirleri ile olan ilişkilerinde, hiyerarşik düzen içerisinde bulunduğu noktaya göre üstlerine ve astlarına, işimizin kaynağı müşterilerimize daima saygı ile yaklaşır ve hareket eder. Hayrettin Kuyumculuk çalışanı iş saatleri dışındaki zamanlarda bile bir Hayrettin Kuyumculuk çalışanı olduğunu unutmayarak, hareketlerinin Hayrettin Kuyumculuk'u yansıttığının bilincinde olarak saygılı davranışının hiçbir zaman dışına çıkmaz. Hayrettin Kuyumculuk da kendi çalışanlarına ve müşterilerine karşı her zaman hak ettikleri gibi saygılı davranır.

Hayrettin Kuyumculuk personelleri genel hayatında da prensip olarak benimsediği gibi Hayrettin Kuyumculuk müşterilerine her zaman adil davranır. Hiçbir müşteriden haksız kazanç elde etmeye çalışmaz ve her müşteriye belirlenen kar oranları içerisinde satış yaparak adil davranır. Hayrettin Kuyumculuk çalışanları kendi aralarındaki ilişkilerde de birbirlerinin haklarını yememeye oldukça dikkat ederek bu adil davranış kuralına uyarlar. Hayrettin Kuyumculuk da, çalışanlarına davranış biçiminde, kurulan ilişkilerde her zaman adil davranır.

Hayrettin Kuyumculuk'un en çok önem verdiği değer dürüstlüktür. Müşterilerine satış yapılırken hiçbir zaman dürüstlükten taviz vermeden, her zaman doğruyu söyleyerek satış yapılmasını ister. Dürüst olmayarak yapılan satışın personelin kendisine değil firmaya zarar verdiğini bilerek bu konuda taviz vermez. Hayrettin Kuyumculuk çalışanları firma içerisindeki gerek diğer çalışanlar ile olan ilişkilerinde gerek müşteri olmasa bile firma ile temasta bulunan kişilere karşı davranışlarında dürüstlük ilkesinden asla taviz vermez. Özel hayatlarında da bu ilkeyi en üst noktada tutarlar. Hayrettin Kuyumculuk yaptığı işte en önemli tercih sebebi olan dürüstlük ilkesini tüm çalışanlarına karşı, tüm müşterilerine karşı, tüm toptancı ve diğer ilişki içerisinde bulunduğu firma ve kişilere karşı her zaman taviz vermeden uygular.